Welkom op de blog van Tobor en Henzen.


EINO (BAAKE) VAN HET ZONNEBEEKBOS & FILU (TOBOR) VOM FLÖRBACH

Welkom op de blog van Tobor en Baake,

Deze blog ben ik, Jarina Kisjes, begonnen als soort van 'foto- en verhalenalbum' om alles wat ik met mijn honden meemaak te delen met anderen. Filu vom Flörbach (Tobor) voldoet aan alle voorwaarden van de Nederlandse Grote Munsterlander Vereniging ( www.grotemunsterlander.nl ) om op de dekreuenlijst te mogen staan, toen hij 9 jaar was heb ik hem er af gehaald. Tobor heeft twee keer voor nakomelingen gezorgd en is zelfs al overgrootvader.
Ik train nog zweetwerk met Tobor en hij wordt veelvuldig ingezet tijdens de jacht op kleinwild en bij schadebestrijding. Tobor en ik staan samen op de zweethondenlijst.

Eino (Baake) van het Zonnebeekbos doet het ook heel erg goed! Hij heeft al erg veel leuks laten zien, zowel op de wedstrijden als in de jacht. Met alleen maar podiumplaatsen op de wedstrijden laat hij zijn talenten zien, zo ook in de jacht.
Het is genieten met dit duo.


Mocht u opmerkingen hebben, reactie willen geven of iets anders willen vragen: jarinakisjes@gmail.com

zaterdag 28 april 2018

'Fotomodel' Tobor

En dan word je gebeld door een redacteur van De Jagersvereniging van een nieuw uit te geven blad met de vraag of er een fotograaf langs mag komen om foto's te maken van mijn honden. Nou ehhhh... natuurlijk! Er zou ook nog iemand bellen om een interview af te nemen met de vraag waarom ik trots ben op mijn hond. Hond??? Maar ik heb twee honden! Ik moest een keuze gaan maken tussen Tobor en Henzen... 
Eind januari is er een professioneel fotografe langs geweest om foto's te komen maken in onze jacht van Tobor en Henzen. Tobor was echt een waar fotomodel. Hij leek er van te genieten en bleef echt keurig zitten op de manier hoe ik hem neerzette. Henzen daarentegen keek liever om de fotografe heen, achter zich, naast zich, bang om maar iets te missen van wat er zich allemaal in de boomgaard afspeelde. Daarom is de keuze van de te plaatsen foto op Tobor gevallen.
Heb het allemaal nog lang stil moeten houden, maar uiteindelijk is deze week het blad 'BUIT' uitgegeven en het is een mooi glossy magazine geworden. Hij is zelfs te verkrijgen in de boekhandels.
Foto's van Leoniek van der Vliet

Eerste editie, mei 2018

Het artikel

De originele foto.

Bij het zien van deze foto snap je waarom ik voor Tobor heb gekozen...
De twee zo typerend vastgelegd!

maandag 9 april 2018

'Verdieping Zweetwerk' voor jachtaktehouders

Gisteren heb ik een workshop 'Verdieping Zweetwerk' voor jachtaktehouders gevolgd. Het was een zeer leerzame  en goed verzorgde dag. Dit vooral omdat er veel over praktijk werd gepraat. Dit is toch anders dan wanneer je zweetwerk doet voor de Orweja-proeven.
De ochtend begon met een diapresentatie over de theorie (van de praktijk), daarna gingen we naar buiten waar Jeroen van Eijk zes aanschotplaatsen had nagebootst en wij moesten vaststellen waar het ree geraakt zou kunnen zijn. Hier zaten een paar 'instinkertjes' tussen maar juist daarvan leer je het meest.
's Middags hebben we allemaal nog een zweetspoor gelopen. Tobor en ik kregen goed commentaar waar we weer mee verder konden. Ik kon Tobor goed lezen alleen het moeilijke van hem, staande hond, is dat hij ver onder het spoor loopt. Hierdoor krijg ik weinig zweet te zien onderweg dus ook weinig zekerheid voor mijzelf of Tobor en ik goed bezig zijn. Ik moet puur op Tobor vertrouwen. Maar ja... dat is wat zweetwerk is!

L
Tobor met zijn 'getuigschrift'.


Op onderstaande foto's was een situatie nagebootst dat een jager een ree had geschoten. Deze was afgesprongen en waar is hij geraakt? Zoek het maar uit met z'n allen groep!
Het bleek dat het ree niet geraakt was want in de kogelbaan was een afgeschoten takje te zien. de kogelinslag zat te laag ten opzichte van de afsprongprenten. Het schot was mis.